Trang chủ nước rồng đỏ nhiễm chì
Vụ C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì: Lỗi là của URC

Vụ C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì: Lỗi là của URC

Tại buổi làm việc với Tổ Công tác của Thủ tướng, giải thích về lô hàng C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì, ông Nguyễn Thanh Phong cho hay đó “lỗi” của doanh nghiệp. Mới...

Tin mới