Trang chủ nước tăng lực rồng đỏ
Gần 1 tỷ chai C2 và Rồng đỏ nhiễm độc chì từ Trung Quốc đã đi vào cơ thể hàng chục triệu người Việt Nam?!!

Gần 1 tỷ chai C2 và Rồng đỏ nhiễm độc chì từ Trung Quốc đã đi vào cơ thể hàng chục triệu người Việt Nam?!!

Như vậy là C2 và Rồng đỏ do URC sản xuất tại Việt Nam bị nhiễm độc chì rất nặng! Số sản phẩm C2, Rồng đỏ...

Tin mới