Trang chủ ODA
TP.HCM đề nghị vay 7,4 tỷ USD vốn ODA của Nhật Bản

TP.HCM đề nghị vay 7,4 tỷ USD vốn ODA của Nhật Bản

UBND TP.HCM vừa có văn bản đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục các dự án dự kiến sử dụng vốn vay ODA (nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức) từ...

Tin mới