Trang chủ Ông Trần Quốc Thuận
Bầu cử Quốc hội 2016: “Còn nhiều vấn đề nóng, Quốc hội chưa với tới…”

Bầu cử Quốc hội 2016: “Còn nhiều vấn đề nóng, Quốc hội chưa với tới…”

Phần 1 “Mong muốn lớn nhất của tôi nếu nói về đổi mới hoạt động của QH thì nên đổi mới đầu vào. Phải có cơ cấu của một...

Tin mới