Trang chủ Pepsi
Bột trà ô long Tea Trung Quốc nhiễm chì: Thêm một Rồng Đỏ thứ 2 tại Việt Nam?

Bột trà ô long Tea Trung Quốc nhiễm chì: Thêm một Rồng Đỏ thứ 2 tại Việt Nam?

Sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy bột trà ô long tea Trung Quốc bị nhiễm chì nặng, rất nhiều nước đã tiến hành rà soát nguồn nhập khẩu...

Tin mới