Trang chủ PetroVietnam Landmark
“Phong tỏa” hơn 15.000m2 đất tại Dự án PetroVietnam Landmark quận 2, người dân có nguy cơ mất trắng?

“Phong tỏa” hơn 15.000m2 đất tại Dự án PetroVietnam Landmark quận 2, người dân có nguy cơ mất trắng?

Theo kế hoạch, đầu quý 2/2017 chủ đầu tư dự án PetroVietnam Landmark do Công ty PVC Land làm chủ đầu tư sẽ được...

Tin mới