Trang chủ phán quyết trọng tài
Sau phán quyết trọng tài, Trung Quốc đã âm thầm hủy đường 9 đoạn?

Sau phán quyết trọng tài, Trung Quốc đã âm thầm hủy đường 9 đoạn?

Trung Quốc dường như đã âm thầm tự hủy bỏ yêu sách đường 9 đoạn, bằng cách không nhắc đến nó trong yêu sách chính thức và mới nhất. LTS: Hội...

Tin mới