Trang chủ phát triển
Đồng bào Khmer kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng

Đồng bào Khmer kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng

“Tôi mong Đại hội sẽ lựa chọn được lãnh đạo tốt nhất, giỏi nhất và tiếp tục có những chính sách thiết thực giúp vùng đồng bào phát triển”. Đồng...

Tin mới