Trang chủ Phát triển đô thị Kinh Bắc
Ông hoàng KCN Đặng Thành Tâm đang sở hữu những dự án khủng nào?

Ông hoàng KCN Đặng Thành Tâm đang sở hữu những dự án khủng nào?

KBC đã tạo lập quỹ đất lớn ước tính 4.500 ha đất khu công nghiệp, chiếm gần 8% tổng diện tích đất KCN trên toàn quốc, gần 1.300 ha đất khu đô thị,...

Tin mới