Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm trong vụ án làm thất thoát 9000 tỷ đồng tại VNCB sáng nay tiếp tục thẩm vấn

14h51: Trình bày với HĐXX, Minh cho biết khi tiếp nhận hồ sơ xin vay đã đầy đủ chỉ thiếu mỗi chữ ký của Lý Minh.

Theo Minh, khi nhận chức vụ cựu trưởng phòng kinh doanh VNCB Chi nhánh Sài Gòn thì số tiền liên quan đến hai hồ sơ đã được giải ngân vào ngày 28/2/2014.

Đặt vấn đề về phiếu biểu quyết trình hội đồng tín dụng chi nhánh để trình lên hội sở để đề nghị cho hai công ty vay vào ngày 27/2/2014, Minh trình bày, anh ta ký vào ngày 1/3/2014 nhưng do giải ngân trước nên chữ ký được lùi ngày.

Liên quan đến biên bản họp hội đồng tín dụng, Nguyễn Tiến Hùng – cựu chuyên viên tín dụng cho rằng, đã không có cuộc họp mà các thành viên chỉ ký vào phiếu biểu quyết. Hùng khai, Lý Minh ký vào ngày 27/2/2014 trước khi giải ngân chứ không phải ký sau như cựu trưởng phòng kinh doanh khai tại tòa.

14h33: Tiếp tục xét hỏi chiều nay, VKS tiếp tục tham gia thẩm vấn các cựu cán bộ, nhân viên của VNCB.

Lý Minh – cựu trưởng phòng kinh doanh VNCB Chi nhánh Sài Gòn, cũng từng là trợ lý của Phan Thành Mai – cựu TGD VNCB tiếp nhận và phê duyệt 2 bộ hồ sơ tín dụng vay 700 tỷ đồng từ Nguyễn Tiến Hùng, chuyên viên tín dụng.

Lý Minh bị cáo buộc là bỏ qua các phần đánh giá rủi ro về tài sản đảm bảo, đánh giá năng lực tài chính và khả năng trả nợ… để bỏ phiếu biểu quyết đồng ý trình Hội đồng tín dụng Chi nhánh và VNCB Hội sở đồng ý cho vay.

Hậu quả là doanh nghiệp vay vốn không thực hiện bất kỳ công việc gì như phương án kinh doanh dẫn tới không trả nợ được cho VNCB.

Hành vi của Lý Minh đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh giải quyết cho các công ty của mình vay trái pháp luật 700 tỷ đồng từ VNCB. Kết quả điều tra xác định gây thiệt hại cho VNCB hơn 474 tỷ đồng.

Lý Minh bị cáo buộc phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

*****

11h21: Tòa nghỉ chiều làm việc tiếp.

11h18: VKS xét hỏi  Lê Khắc Thái – cựu PGĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn. Với tư cách Thành viên Hội đồng tín dụng Chi nhánh, Lê Khắc Thái phải đọc, xem xét hồ sơ, có ý kiến về các vấn đề được trình Hội đồng tín dụng.

Thực tế, Lê Khắc Thái ký biên bản họp Hội đồng tín dụng đồng ý cho 4 công ty vay 1.250 tỷ đồng (trong đó có 300 tỷ đồng đã tất toán).

Khi thẩm định, chuyên viên tín dụng đánh giá rủi ro: khách hàng không có báo cáo tài chính hoặc khách hàng chưa cung cấp báo cáo tài chính, có rủi ro về tài sản, có rủi ro về tài chính, nhưng Lê Khắc Thái đã bỏ phiếu đồng ý cho vay, nhất trí trình Hôi đồng tín dụng VNCB phê duyệt cho vay.

Hành vi của Lê Khắc Thái đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh cho các công ty của mình vay trái pháp luật 950 tỷ đồng từ VNCB. Kết quả điều tra xác định gây thiệt hại cho VNCB hơn 403 tỷ đồng.

Trình bày tại tòa, Thái cho rằng, hồ sơ của khách hàng đầy đủ về mặt pháp lý. Do hồ sơ vay vượt mức tín dụng của chi nhánh nên đã trình hội đồng cấp trên quyết định.

Về chức trách nhiệm vụ, Thái cho rằng mình làm đúng chức. Cựu PGĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn cho rằng mình bị oan.

Đại án 9.000 tỷ: Xét hỏi các bị cáo về nguồn tiền vay

Đại án 9.000 tỷ: Xét hỏi các bị cáo về nguồn tiền vay

10h50: Cựu trưởng phòng kế toán VNCB Chi nhánh Sài Gòn Lâm Kim Thu xem xét 4 bộ hồ sơ vay 1.250 tỷ đồng (trong đó đã tất toán 300 tỷ đồng).

Là cán bộ tham gia họp Hội đồng tín dụng quyết định việc cho vay vượt quyền phán quyết của Chi nhánh.

Khi tiếp nhận, đọc, xem xét hồ sơ, Lâm Kim Thu chỉ kiểm tra thủ tục trong hồ sơ vay. Không xem xét đến đánh giá rủi ro của cán bộ tín dụng để quyết định việc bỏ phiếu cho vay bảo đảm đúng quy định, thu hồi nợ cho Ngân hàng.

Mặc dù cán bộ tín dụng đánh giá rủi ro: khách hàng không có báo cáo tài chính, có rủi ro về tài sản và có rủi ro về tài chính nhưng Lâm Kim Thu vẫn bỏ Phiếu biểu quyết đồng ý cho vay với tư cách thành viên Hội đồng tín dụng Chi nhánh Sài Gòn, đồng ý trình Hội đồng tín dụng VNCB phê duyệt cho vay đối với các Công ty trên.

Hành vi trên của Lâm Kim Thu đã góp phần tạo điều kiện cho Phạm Công Danh giải quyết cho các công ty của mình vay 950 tỷ đồng từ VNCB. Kết quả điều tra xác định gây thiệt hại cho VNCB hơn 403 tỷ đồng.

10h37: Theo Nguyễn Bình, 4 hồ sơ liên quan đến hành vi của Bình do lãnh đạo đưa xuống. Các hồ sơ này được HĐQT duyệt. Chính vì vậy, Bình cũng không thẩm định thực tế khách hàng. Bình chỉ kiểm tra trên mạng internet về các doanh nghiệp, báo cáo tài chính khách hàng cung cấp…. Cũng như các công ty khác, 4 công ty này do bị cáo Phạm Công Danh lập nên và chỉ có duy nhất… 1 giám đốc.

10h33: VKS tiếp tục tập trung xét hỏi các bị cáo là cán bộ, nhân viên của VNCB. Bị cáo Võ Ngọc Nguyễn Bình – cựu phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn.

Với tư cách là phó phòng phụ trách, Bình chỉ đạo Nguyễn Tiến Hùng, tín dụng viên thẩm định các hồ sơ vay của 4 công ty với số tiền giải ngân là 1.770 tỷ đồng. Vi phạm các quy định về hoạt động của tín dụng, hành vi của Võ Ngọc Nguyễn Bình đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh giải quyết cho các công ty của mình vay trái pháp luật 1.770 tỷ đồng từ VNCB. Kết quả điều tra xác định gây thiệt hại cho VNCB hơn 858 tỷ đồng.

10h03: Nguyễn Tiến Hùng – cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn, tiếp nhận 6 hồ sơ của 6 công ty vay 2.470 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện, Nguyễn Tiến Hùng vi phạm quy định về quy trình tín dụng, không thẩm định thực tế tài sản đảm bảo, không kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vay vốn… Hành vi của Nguyễn Tiến Hùng đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh giải quyết cho các công ty của mình vay trái pháp luật 2.470 tỷ đồng từ VNCB. Kết quả điều tra gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo Hùng, do bị cáo Mai Hữu Khương – cựu GĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn thông báo đã thẩm định khách hàng nên Hùng chỉ thẩm định qua hồ sơ. Hùng không gặp gỡ khách hàng trước khi thực hiện quy trình của một cán bộ tín dụng.

09h55: Cũng như hai cán bộ tín dụng trả lời thẩm vấn trước, Bùi Thanh Nguyên – cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Lam Giang đã thực hiện không đúng quy trình khi không thẩm định khách hàng, không khảo sát thực tế tài sản đảm bảo….

Hành vi của Bùi Thanh Nguyên đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh giải quyết cho các công ty của mình vay trái pháp luật 220 tỷ đồng từ VNCB.

09h16: Nguyễn Quốc Sơn bị cáo buộc tiếp nhận, giải quyết 5 hồ sơ vay 1.060 tỷ đồng 3 công ty của Phạm Công Danh. Vi phạm các quy định trong hoạt động tín dụng trong thẩm định, đánh giá rủi ro…

Hành vi của Nguyễn Quốc Sơn đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh giải quyết cho các công ty của mình vay trái pháp luật 1.060 tỷ đồng từ VNCB. Kết quả điều tra xác định gây thiệt hại cho VNCB gần 324 tỷ đồng.

Vấn đề nghiệp vụ ngân hàng, Sơn thừa nhận tại tòa là đã không đi khảo sát thực tế, không thẩm định khách hàng.

08h48: Là cán bộ tín dụng, Long phải thực hiện các bước Quy trình tín dụng như: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, thẩm định hồ sơ vay và lập tờ trình.

Khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng, Doãn Quốc Long không thẩm định thực tế khách hàng; không thẩm định thực tế tài sản đảm bảo; không kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vay vốn.

Khi thẩm định, đánh giá: khách hàng không có báo cáo tài chính, có rủi ro về tài sản và có rủi ro về tài chính, nhưng Long vẫn ký báo cáo đề xuất tín dụng đồng ý cho đơn vị trên vay tiền, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh cho các công ty của mình vay trái pháp luật 280 tỷ đồng từ VNCB. Kết quả điều tra gây thiệt hại cho VNCB hơn 202 tỷ đồng.

08h45: Tiếp tục phần xét hỏi sáng nay, đại diện VKS thẩm vấn bị cáo Doãn Đức Long – cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn. Long bị truy tố trước tòa tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

08h27: Phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB ngày hôm qua thẩm vấn hai vấn đề chính, đó là:

– Hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh (Cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, kiêm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm trong việc rút gần 5200 tỷ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay, gây thiệt hại cho VNCB gần 5500 tỷ đồng..

Tham gia thẩm vấn, VKS xoáy sâu vào việc có hay không sự thỏa thuận của nhóm Trần Ngọc Bích và Phạm Công Danh trong việc rút tiền. Đồng thời làm rõ nguồn tiền gửi của nhóm Trần Ngọc Bích và VNCB.

Ở hành vi này, nhóm Trần Ngọc Bích khẳng định, không rút tiền ra khỏi tài khoản và yêu cầu VNCB phải có trách nhiệm với số tiền gửi hàng nghìn tỷ đồng trong sổ tiết kiệm. Trong khi đó, VNCB thừa nhận sai sót trong nghiệp vụ nhưng cho rằng việc rút tiền là có thỏa thuận giữa nhóm Trần Ngọc Bích và Phạm Công Danh.

Dẫn giải bị cáo tới phiên tòa sáng nay 28/7

Dẫn giải bị cáo tới phiên tòa sáng nay 28/7

08h23: Ngày hôm qua, HĐXX cũng thẩm vấn nhóm các bị cáo là cán bộ, nhân viên của VNCB. Thừa nhận sai sót trong nghiệp vụ, nhưng đa số các bị cáo đều khẳng mình không phải là đồng phạm của Phạm Công Danh. Một số bị cáo bác cáo buộc của cáo trạng và cho rằng sai sót của mình trong nghiệp vụ chưa đến mức khởi tố hình sự.

Hiện các bị cáo tạm giam đã được dẫn giải tới phòng xử án, hôm nay tòa sẽ tiếp tục thẩm vấn. Cựu chủ tịch HĐQT VNCB vẫn chưa được xét hỏi.

Ngoài ra, HĐXX cũng đã thẩm vấn các bị cáo là “giám đốc” bù nhìn do Phạm Công Danh dựng lên. Các “giám đốc” này bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo Nhóm PV/ VOV

 

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat