Trang chủ PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH HẬU GIANG
Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển

Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển

Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chỉ đạo, các cơ quan Trung ương đã xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch...

Tin mới