Trang chủ Phó trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Chư Sê
Phó trưởng đài truyền thanh – truyền hình xài bằng giả

Phó trưởng đài truyền thanh – truyền hình xài bằng giả

Mặc dù thi rớt tốt nghiệp THPT nhưng Phó trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Chư Sê vẫn có bằng tốt nghiệp để bổ sung vào hồ sơ cá nhân...

Tin mới