Trang chủ Phùng Quang Hải
“Nhóm Lợi Ích” Trong Quân Đội

“Nhóm Lợi Ích” Trong Quân Đội

Đại tướng tâm tư Phùng Quang Thanh và nhóm lợi ích khổng lồ khoác áo lính của ông chứng tỏ họ vẫn là một tập đoàn cứ điểm không dễ xâm phạm, khi kiên quyết giữ...

Tin mới