Trang chủ Prosimex
Dự án Riverside Garden: Ăn chia không đều cổ đông “đuổi” khách hàng mua nhà của công ty mình

Dự án Riverside Garden: Ăn chia không đều cổ đông “đuổi” khách hàng mua nhà của công ty mình

Ngày 21/11 tới đây nếu các nội dung thoả thuận giữa nhóm cổ đông với lãnh đạo công ty Prosimex không được ngã ngũ, nhóm cổ đông...

Tin mới