Trang chủ putin
Nước cờ lợi hại của ông Tập Cận Bình

Nước cờ lợi hại của ông Tập Cận Bình

Obama đã có những nước cờ không hề dễ chịu với Putin, nhưng Obama cũng không thể dễ chịu với nước cờ đầy lợi hại của Tập Cận Bình. Theo aiib.org, ngày 02/5 Chủ tịch...

Tin mới