Trang chủ Quân Đội kinh doanh
Tướng Lê Mã Lương bình luận việc quân đội Việt Nam không làm kinh tế nữa

Tướng Lê Mã Lương bình luận việc quân đội Việt Nam không làm kinh tế nữa

“Khi quân đội không còn coi kinh tế là mặt trận chính thì sẽ tập trung xây dựng lực lượng, huấn luyện đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ...

Tin mới