Trang chủ quan hệ việt-nhật
“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Nhật Bản là một trong những xu hướng hợp tác thực sự có hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam...

Tin mới