Trang chủ quốc tịch Malta
Doanh nhân Nguyệt Hường có cổ phiếu quỹ Malta

Doanh nhân Nguyệt Hường có cổ phiếu quỹ Malta

Trong hồ sơ ứng cử HĐND TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường ghi “không có tiền và tài khoản nước ngoài”. Nhưng chính bà sau đó thừa nhận mang quốc tịch...

Tin mới