Trang chủ quyền lực
Móng tay quyền lực to hay bé?

Móng tay quyền lực to hay bé?

Biến Nhà nước thành công cụ trấn áp là hành động chống lại Nhà nước chứ không phải bảo vệ Nhà nước, hành động đó cần bị nghiêm trị. Nhật thực...

Tin mới