Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trực tiếp kiểm tra công tác diễn tập, các hạng mục, công việc liên quan đến việc phục vụ Đại hội Đảng 12.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo 4 văn phòng Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các lực lượng liên quan.

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì cuộc họp rà soát công việc

Đoàn đã đi tổng kiểm tra các khâu phục vụ Đại hội tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trung tâm hội nghị quốc gia – nơi diễn ra Đại hội, đồng thời dự, chỉ đạo tập dượt một số chương trình liên quan sẽ diễn ra trong Đại hội.

Đoàn đã kiểm tra việc tổ chức đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác khánh tiết tại hội trường, trung tâm báo chí, công tác bảo đảm thông tin liên lạc, phương án bảo đảm an ninh, giao thông…

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu tiếp tục quán triệt, phổ biến tới toàn bộ các đơn vị, tổ chức thực thi một cách hết sức cẩn thận, sát sao các chương trình, công việc triển khai, chuẩn bị các công việc liên quan một cách tốt nhất phục vụ Đại hội Đảng.

Các Tiểu ban, lực lượng liên quan liên tục rà soát các khâu triển khai, giao ban, rút kinh nghiệm, lường trước mọi tình huống, phương án, chấn chỉnh kịp thời để toàn bộ các vấn đề liên quan bảo đảm mục tiêu đề ra, thông suốt, phối hợp nhịp nhàng.

Một số hình ảnh kiểm tra công tác diễn tập, các hạng mục, công việc phục vụ Đại hội Đảng:

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Kiểm tra hội trường chính

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh kiểm tra công tác hậu cần phục vụ Đại hội

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Kiểm tra công tác an ninh

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Tập dượt một số khâu trong Đại hội

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Các lực lượng sẵn sàng cho Đại hội

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đại hội Đảng

Hầu hết công việc chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra

Nguồn: Vietnamnet

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat