Trang chủ rận chủ
Kết quả “tự ứng cứ” – khi “phép thử” là cái tát đau đớn với loài dân chủ cuội

Kết quả “tự ứng cứ” – khi “phép thử” là cái tát đau đớn với loài dân chủ cuội

Có thể nói cuộc vận động ứng cử Quốc hội (QH) năm 2016 chính là điều kiện không còn gì tốt hơn để bè lũ dân chủ cuội thực hiện...

Tin mới