Trang chủ Sài Gòn Thương Tín
Sacombank nợ xấu leo dốc, lợi nhuận đổ đèo

Sacombank nợ xấu leo dốc, lợi nhuận đổ đèo

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 giảm mạnh, cùng với việc chưa có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, tỷ lệ lãi phải thu trên dư nợ cao, số dư trái phiếu VAMC...

Tin mới