Trang chủ Sai phạm ở điện lực Hải Phòng
Lỗ tỷ giá gần 10.000 tỷ đồng, EVN muốn tính vào giá điện

Lỗ tỷ giá gần 10.000 tỷ đồng, EVN muốn tính vào giá điện

Khoản lỗ tỷ giá này đang được EVN đề xuất hạch toán vào giá điện những năm tới… Đó là con số vừa được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công...

Tin mới