Trang chủ san lấp cả nghìn m2
Công ty Thịnh Hưng coi thường pháp luật, san lấp cả nghìn m2 đất nông nghiệp

Công ty Thịnh Hưng coi thường pháp luật, san lấp cả nghìn m2 đất nông nghiệp

Một doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất, lấn chiếm và san lấp mặt bằng trên diện tích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp mà không bị xử lý dứt...

Tin mới