Trang chủ sản xuất gạch
Mê Linh, Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, lò gạch thủ công vẫn ngày đêm “nhả” khói

Mê Linh, Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, lò gạch thủ công vẫn ngày đêm “nhả” khói

Mặc dù Thủ tướng chính phủ và đã có công văn chỉ đạo yêu cầu xóa bỏ các lò gạch thủ công và thủ công cải tiến trên cả nước. Tuy nhiên...

Tin mới