Trang chủ sở giao thông vận tải
Hàng loạt cán bộ Sở Giao thông Đà Nẵng bị giáng chức, kiểm điểm vì “chống lệnh”

Hàng loạt cán bộ Sở Giao thông Đà Nẵng bị giáng chức, kiểm điểm vì “chống lệnh”

Bất chấp chủ trương tạm dừng cấp phép mới các đơn vị kinh doanh taxi, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng vẫn “chống lệnh”...

Tin mới