Trang chủ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
Bất chấp dân mất ăn, mất ngủ vì siêu nghĩa trang An Phúc Viên, lãnh đạo tỉnh vẫn quyết

Bất chấp dân mất ăn, mất ngủ vì siêu nghĩa trang An Phúc Viên, lãnh đạo tỉnh vẫn quyết

Dự án “siêu” nghĩa trang An Phúc Viên không nhận được sự đồng lòng, đồng thuận của người dân nhưng lãnh đạo tỉnh Bắc...

Tin mới