Trang chủ Sở Y tế tỉnh Gia Lai
SỐC: Mua thiết bị y tế 5,6 tỷ kê lên 16,7 tỷ đồng

SỐC: Mua thiết bị y tế 5,6 tỷ kê lên 16,7 tỷ đồng

Ông Mai Xuân Hải, giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết đã có giải trình lại các nội dung vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cuối tháng 1-2017 về các sai...

Tin mới