Trang chủ sữa hết hạn
Tặng sữa hết hạn và những “cú phốt” về chất lượng sản phẩm của Abbott

Tặng sữa hết hạn và những “cú phốt” về chất lượng sản phẩm của Abbott

Tặng sữa hết hạn sử dụng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chỉ là một trong nhiều sự cố về chất lượng sản phẩm của Abbott. Xác...

Tin mới