Trang chủ tái cơ cấu
Kiểm toán KPMG nghi ngờ khả năng xoá lỗ thần kỳ của Vinalines

Kiểm toán KPMG nghi ngờ khả năng xoá lỗ thần kỳ của Vinalines

(Dân Việt) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 sau kiểm toán của Vinalines cho thấy một năm tổng công ty này giảm lỗ được 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc...

Tin mới