Trang chủ tài sản Hồ Thị KIM Thoa
Tổng bí thư yêu cầu 7 cơ quan thanh tra tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Tổng bí thư yêu cầu 7 cơ quan thanh tra tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các bài báo liên quan đến bà...

Tin mới