Trang chủ tâm thư
Người dân Đồng Tâm viết “tâm thư” gửi Chủ tịch Hà Nội

Người dân Đồng Tâm viết “tâm thư” gửi Chủ tịch Hà Nội

Trên hơn 1 trang giấy khổ A4, đại diện người dân Đồng Tâm đã nắn nót viết tâm thư gồm 8 nội dung gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung...

Tin mới