Trang chủ tâm thư đại hội đảng 12
Người dân Kiên Giang gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII

Người dân Kiên Giang gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII

Người dân Kiên Giang kỳ vọng Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ đề ra được những quyết sách đúng đắn đưa đất nước phát triển về mọi mặt. Cũng...

Tin mới