Trang chủ tăng lương cơ bản
Tăng lương cho cán bộ, công chức và những lo lắng…

Tăng lương cho cán bộ, công chức và những lo lắng…

Bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả, nhiều cán bộ, công chức năng lực yếu kém nhưng vẫn… được tăng lương! Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ...

Tin mới