Trang chủ Tập đoàn bia Carsberg
Bán cổ phần cho Tập đoàn bia Carsberg, Habeco có nguy cơ bị thôn tính

Bán cổ phần cho Tập đoàn bia Carsberg, Habeco có nguy cơ bị thôn tính

Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh kinh tế trong nước khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn phải bán cổ phần...

Tin mới