Trang chủ Tập đoàn C.P
Người dân tố trại nuôi lợn cho C.P “hạ độc” môi trường

Người dân tố trại nuôi lợn cho C.P “hạ độc” môi trường

Một điểm chung của các trang trại nuôi lợn gia công cho Tập đoàn C.P là đều nằm gần sông, suối và đều đặt cống ngầm xả thải ra các con sông này, gây ô...

Tin mới