Trang chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên
Đặng Lê Nguyên Vũ mất quyền, đại gia dính đại án

Đặng Lê Nguyên Vũ mất quyền, đại gia dính đại án

Tuần vừa qua là một tuần ảm đạm của giới đại gia Việt khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì bị tước quyền điều hành tại Trung Nguyên hòa tan, và nhiều đại gia Việt...

Tin mới