Trang chủ Tập đoàn Điện lực
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Thua lỗ là tại… hướng đình

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Thua lỗ là tại… hướng đình

“Toét mắt là tại hướng đình, cả làng bị toét chứ mình em đâu”, liệu có sai khi chữa đi tí chút: “Thua lỗ là tại hướng đình, cả làng bị lỗ...

Tin mới