Trang chủ Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị phạt hàng chục triệu đồng vì cấp tiền cho cổ đông vay

Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị phạt hàng chục triệu đồng vì cấp tiền cho cổ đông vay

Số dư nợ vay ngắn hạn của một cổ đông là cá nhân (ông Nguyễn Thanh Lâm) đến thời điểm cuối tháng 9/2016 lên đến trên 384 tỷ đồng. Ngày...

Tin mới