Trang chủ Tập đoàn FLC dự án Hoàng Long
Người dân và cán bộ mòn mỏi đợi tiền đền bù của Tập đoàn FLC dự án Hoàng Long

Người dân và cán bộ mòn mỏi đợi tiền đền bù của Tập đoàn FLC dự án Hoàng Long

Hàng trăm hộ dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) giao đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long đang mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ,...

Tin mới