Trang chủ Tập đoàn Hóa chất Quốc gia Trung Quốc
Chuyện lạ tại Tập đoàn Hóa chất: Những quyết định bổ nhiệm bất thường

Chuyện lạ tại Tập đoàn Hóa chất: Những quyết định bổ nhiệm bất thường

Bên cạnh việc phải đối mặt về những khoản nợ, lỗ lớn từ các đơn vị thành viên, việc nhiều người thân của Chủ tịch Hội đồng Thành viên...

Tin mới