Trang chủ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương
Công ty bố chồng Hà Tăng mới thâu tóm làm ăn ra sao?

Công ty bố chồng Hà Tăng mới thâu tóm làm ăn ra sao?

Với việc sở hữu 44% cổ phần, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại sân bay lớn nhất...

Tin mới