Trang chủ Tập đoàn Nam Cường
Lần vết những đại dự án hoang hóa của Tập đoàn Nam Cường

Lần vết những đại dự án hoang hóa của Tập đoàn Nam Cường

Khu đô thị mới Thạch Phúc, khu đô thị mới Thạch Thất, Khu đô thị Thương mại Quốc Oai, Khu đô thị sinh thái Chương Mỹ là bốn đại dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Nam Cường. Tập đoàn Nam Cường đã xin trả lại 2 dự án và tiếp...

Tin mới