Trang chủ Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai
Công ty Cường Đô la đối mặt với hàng tồn và nợ

Công ty Cường Đô la đối mặt với hàng tồn và nợ

Giá trị hàng tồn kho của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục tăng lên 6.000 tỷ đồng trong khi doanh nghiệp này sẽ phải đối mặt với 1.400 tỷ đồng nợ đến hạn vào cuối...

Tin mới