Trang chủ Tập đoàn Trung Nguyên
Vợ đại gia Trung Nguyên tố chồng thuê xã hội đen khống chế nhà máy

Vợ đại gia Trung Nguyên tố chồng thuê xã hội đen khống chế nhà máy

“Một số cán bộ quản lý cấp cao của Tập đoàn Trung Nguyên được ông Đặng Lê Nguyên Vũ ủy quyền đã thuê đội ngũ bảo vệ 50-60 người, trong...

Tin mới