Trang chủ tập đoàn xe khách Phương Trang
6.000 tỷ đồng của chủ hãng xe Phương Trang đi đâu về đâu?

6.000 tỷ đồng của chủ hãng xe Phương Trang đi đâu về đâu?

Công ty Cổ phần đầu tư Phương Trang và 14 cá nhân, 16 pháp nhân cùng hợp tác kinh doanh (nhóm Phương Trang) đã có đơn “kêu cứu” gởi các cơ quan chức năng...

Tin mới