Trang chủ tàu chìm
Tàu Hà Tiên 01 cùng 20 thuyền viên đang chìm dần trên biển

Tàu Hà Tiên 01 cùng 20 thuyền viên đang chìm dần trên biển

Thuyền trưởng tàu Hà Tiên 01 cấp báo, nước tràn vào buồng máy quá nhiều nên máy chính đã ngừng hoạt động, tàu đang chìm dần, 20 thuyền viên vô cùng hoang...

Tin mới