Trang chủ Tàu cũ
Khi Bí thư Thăng không phải ‘ngôi sao’ dư luận

Khi Bí thư Thăng không phải ‘ngôi sao’ dư luận

 – Vấn đề quan trọng của người đứng đầu, của “những con người hành động” như ông Thăng không đơn giản là “ngôi sao” trong dư luận và chỉ...

Tin mới