Trang chủ TCT Thiết bị y tế Việt Nam
31 tập đoàn, tổng công ty giấu thông tin, phớt lờ “lệnh” của Chính phủ

31 tập đoàn, tổng công ty giấu thông tin, phớt lờ “lệnh” của Chính phủ

Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tính đến ngày 31/7/2016, 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải thực hiện công bố thông tin,...

Tin mới