Trang chủ Thái Lan
Ông chủ mới của Big C Việt Nam thực chất là ai?

Ông chủ mới của Big C Việt Nam thực chất là ai?

Ai cũng nghe tin, hệ thống BigC Việt Nam vừa được Tập đoàn Casino (Pháp) bán cho Tập đoàn bán lẻ Central Group (Thái Lan). Thực chất Tập đoàn Central Group (Thái Lan) là...

Tin mới